Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Od 1. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 137/2008 Sb., kterým se mění z.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Důležitou novinkou je i změna ust. § 17 odst. 1 cit. zákona. Podle nové právní úpravy je řidič povinen mít u sebe zelenou kartu, která bude při kontrole jediným dokladem, prokazujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Současně s tímto se upravují i sankce.

Pokuta za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti se zvyšuje na nejméně 5.000,- Kč a nejvíce 40.000,- Kč (dosud bylo možné udělit pokutu do 20.000,- Kč).

V případě zániku pojištění odpovědnosti je vlastník vozidla povinen ve lhůtě 14 dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu anebo odevzdat SPZ do depozita. Za nesplnění této povinnosti hrozí vlastníkovi pokuta nejméně 2.500,- Kč a nejvíce 20.000,- Kč (dosud maximálně do 10.000,- Kč).

Pokud při silniční kontrole řidič nepředloží zelenou kartu, může dostat pokutu od 1.500,- Kč do 3.000 Kč, v blokovém řízení do 1.500,- Kč (dosud byla maximální výše pokuty 1.000,- Kč, v blokovém řízení 500,- Kč

Tato novelizace mimo jiné nově stanoví, že povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemních komunikacích. Na rozdíl od stavu před 1. červnem 2008 tak lze na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ponechat vozidlo, jen za existence pojištění odpovědnosti vztahující se k takovému vozidlu. Bez pojištění odpovědnosti tak od uvedeného data nemůže být na uvedených pozemních komunikacích vozidlo zaparkováno ani na místě označeném příslušnou dopravní značkou jako parkoviště.