Poplatky za emisní normu

 

 Od 1.1.2009 platí zákon č.383/2008 Sb.,který je novelou zákona č.185/2001 Sb.,o odpadech.V ustanovení §37e citovaného zákona,jsou uvedeny podrobnosti.Poplatek je povinen uhradit žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel.Platí se za první registraci použitého vybraného vozidla v ČR.Pokud je již vozidlo v ČR registrováno,platí se za první přeregistraci vozidla.

Vybraným vozidlem se rozumí motorové vozidlo kategorie M1 nebo N1 nebo tříkolové motorové vozidlo s vyjímkou motorové tříkolky.

Uvedený poplatek je stanoven podle plnění mezníchhodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy EU ve výši:

  •   3000 ,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
  •   5000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
  • 10000,- Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1 nebo EURO 2

Tento poplatek se neplatí u vozidel,která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3 a novější.Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz).

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení,kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P,dále žadatelé,u nichž k přeregistraci dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

Poplatky se platí pouze jednou.Každá další následná přeregistrace vozidla již není zpoplatněna.Obecně nelze stanovit, kterých typů vybraných vozidel se budou poplatky týkat.Vždy je nutné vycházet z údajů uvedených v dokladech vozidla.